Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

30 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen Genel Kurul’da Yönetim ve Denetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri oylamalarla, Yönetim Kurulu görev dağılımı daha sonra yapılan yönetim kurulu toplantısında belirlendi:

Yönetim Kurulu

 • Özden BORATAV – Başkan
 • Fatma NAMAL – Başkan Yardımcısı
 • Şule KÖKHAN – Medya Sorumlusu
 • Deniz ÖZTÜRK – Genel Sekreter
 • Filiz Ç. VANCI – Sayman

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler

 • Özlem GÖÇMEN
 • Şengül DEMİR
 • Mukadder KOCABIYIK
 • Bedia ALBAYRAK
 • Cenker Ozan AKMAN

Denetim Kurulu Asıl Üyeler

 • Erhan PINAR
 • Elçin ÜNLÜ
 • Pelin TEKİNSOY

Denetim Kurulu Yedek Üyeler

 • Selma AKÇAKAYA
 • İlkbal KURT
 • Hatice KARABULUT