• Oğuzlar mah. 1397. Cad. NO:11/1 Balgat Çankaya Ankara

Derneğin Amacı

Derneğin Amacı

 1. Türkiye genelinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilgili kuruluşu Mesleki Yeterlilik Kurumu Meslek Belgeli Koçların mesleki gelişim hedeflerini belirlemek, bu hedefleri gerçekleştirmek, birliğini sağlamak.
 2. Gerektiğinde, ilgili kurullarda ve alınacak kararlarda meslek alanını temsilen görev almak ve/veya üyelerinin görevlendirilmesini sağlamak.
 3. Koçlar arasındaki ve/veya koç ve müşteri arasındaki ilişkileri ve kuralların uygulanmasını izlemek, kurallara uyulmadığı durumlarda gereği için girişimlerde bulunmak. Gerektiğinde koçluk alanında müşteri haklarını belirleyici ve koruyucu çalışmalar yapmak.
 4. Ulusal Meslek Standardı ve Yeterliliğine uygun koçluk eğitim programlarını tanımak için gerekli çalışmaları yürütmek.
 5. Meslek Belgeli Koçları, yetkinlikleri üzerinden derecelendirerek ünvanlandırma yapmak için gerekli çalışmaları gerçekleştirmek.
 6. Ulusal Meslek Standardı ve Yeterliliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.
 7. Meslek Belgesi alındıktan sonra yapılması gereken faaliyetlerin (eğitimlerin alınması) koşullarını, standartlarını ve kurallarını bildirerek önermek ve uygulanmasını izlemek.
 8. Ülke genelinde, Meslek Belgeli Koçların çalışmalarının yaygınlaştırılması, yönlendirilmesi, standartlarının belirlenmesi ve izlenmesi ile ilgili çalışmalar yapmak.Bu konudaki değerlendirmelerini ilgili kurumlara iletmek ve kamuoyu oluşturmak.
 9. Toplumu koçluk çalışmaları konularında aydınlatıcı, eğitici, uyarıcı faaliyetlerde bulunmak.
 10. Koçluk alanında bilimsel çalışmaları yüreklendirmek, desteklemek, araştırmaların yayımlanmasını ve yayılmasını sağlamak.
 11. İlgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak,“Yönetim Kurulu” kararı ile yurt içinde ve yurt dışında koçluk alanında çalışan birlik, dernek, vakıf ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amaç doğrultusunda iş birliği yapmak veya platform oluşturmak.
 12. Dernek bünyesinde çeşitli zamanlarda ve ilgili konularda Avrupa Birliği Projeleri hazırlayarak gerekli çalışmalarda ve girişimlerde bulunmak.
 13. Koçluk mesleğinin öncelikle Türkiye’de, müteakiben uluslararası ortamlarda etkinliğini arttırmak ve gelişmesine katkı sağlamak. Bunun için gerekli ve uygun olan çalışmaları yapmak,projeler hazırlamak, düzenlemek ve takip etmek.
 14. Koçluğun meslek belgesine sahip denetlenebilir yetkin koçlar tarafından yapılabilir olması için çalışmalarda bulunmak. Bu konu ile ilgili resmî kurumlarla bilgi alışverişinde ve temaslarda bulunmak.
 15. Koçluğun meslek belgesine sahip, denetlenebilir yetkin koçlar tarafından yapılabilir olmasının önemini ve gereğini anlatmak.
 16. Üyelerinin ve koçluk topluluğunun ortak çıkarlarını savunmak.
 17. “Koç Seviye 6” kapsamındaki Meslek Belgeli Koçların ve koçluk mesleğinin topluma ve bireylere katkılarının anlaşılmasını sağlamak ve bu alanda toplumun farkındalığını yükseltmek.
 18. Amaçların gerçekleşmesine yardımcı olabilecek durumlarda gerek görüldüğü zaman, vakıf kurmak, federasyon kurmak.
 19. Gerek duyulduğunda gerek görülen yerlerde temsilcilikler açmak.
 20. Kurs, panel, seminer konferans gibi koçları destekleyici çalışmalar düzenlemek.
 21. Dernek olarak sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek ve yürütmek.
Üye Ol Bağış Yap