• Oğuzlar mah. 1397. Cad. NO:11/1 Balgat Çankaya Ankara

Marka ve Logo Kullanım Prosedürü

Marka ve Logo Kullanım Prosedürü

         

 

        

         

   

 

   

     MARKA VE LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ

Doküman No

P.01

 

Revizyon No

00

 

Revizyon Tarihi

-

 

İlk Yayın Tarihi

01.02.2021

 

Sayfa No

1

 

 

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu prosedür, Uzman Koçlar Derneği(UKD) tarafından kişilere verilen belgelerin ve bu belgeler üzerinde yer alan logoların (UKD, logosunun) kullanılması için gerekli şartları tanımlamaktır. Aşağıda belirtilen sorumluların Marka ve logonun kullanımında uyması gereken kuralları kapsar.

2. SORUMLULUKLAR

Yönetim Kurulu Baş

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Üye

3. TANIMLAR

Marka: Resim veya harfle yapılan işaret (Kaynak: Türk Dil Kurumu Sözlüğü)

Logo: Bir kurum veya kuruluşun kendine seçtiği, bazı ticaret eşyası üzerine konulan, o eşyayı üreten veya satanı tanıtan resim, harf vb. özel işaret (Kaynak: Türk Dil Kurumu Sözlüğü)

4. UYGULAMA

4.1. Üye, bu prosedürde belirtilen şartları yerine getirmediği takdirde, üyeliği iptal edilir. Uzman Koçlar Derneği logosunu/markasını kullanan üye, Uzman Koçlar Derneği logo/marka kullanım şartlarını kabul etmiş sayılır.

4.2. Logo/marka, üyenin veya çalıştıkları kuruluşun basılı ve elektronik ortamda reklam ve halkla ilişkiler amaçlı yayınlarında, tanıtım broşürlerinde, ürün/hizmet üretim kataloğu üzerinde ve faaliyet raporlarında kullanılabilir.

4.3. Logo/marka sadece belge kapsamı dâhilindeki faaliyet alanlarında kullanılabilir.

4.4. Logo/markaların kullanıldığı tüm yerlerde, logo ve markaların ürüne [hizmete ait olmadığı durumlarda, ürünün/hizmetin üretiminde çalışan kişiye ait olduğu durumlarda üye numarası/belge numarası belirtilerek kullanılabilir.

4.5. Logo/marka, Tanımlar kısmında yer alan Logo ve Marka Tanımında belirtilen tüm şartları taşımalıdır.

4.6. Uzman Koçlar Derneği logosunun/markasının boyutları okunabilirliklerini bozmayacak şekilde yeniden boyutlandırılabilir.

 

4.7. Uzman Koçlar Derneği logosukullanımına ilişkin güncel şablonlar Uzman Koçlar Derneği' den temin edilmelidir.

4.8. Uzman Koçlar Derneği logosunun/markasının kullanıldığı basılı veya elektronik ortamlarda başka bir kuruluşa ait logo kullanılacaksa, Uzman Koçlar Derneği logosu bu kuruluşun logosundan daha fazla öne çıkacak şekildekullanılmamalıdır.

4.9. Uzman Koçlar Derneği logosu/markası ürün üzerine kullanılamaz.

4.10. Üyenin üyeliğinin sona ermesi veya iptal edilmesi durumlarında üye/ veya bu kişinin çalıştığı kuruluş Uzman Koçlar Derneği logosunun/markasının kullanımınıdurdurmalıdır.

4.11. Üyenin veya çalıştıkları kuruluşun Uzman Koçlar Derneği logosunun kullanım şartlarına uymadıklarının tespiti halinde, üyeliği askıya alınır ve üye/veya kuruluştan düzeltici faaliyet yapması talep edilir. Uyarıya rağmen uygunsuzluğun devamı halinde ise üyelik iptal edilir.

 

Üye Ol Bağış Yap